Một ngày làm nông trên Up Base Camp

Sống ở thành đô vốn ko quen
Lên núi ngắm trăng thay ánh đèn
Sớm tối quây quần nghe tiếng suối
Nuôi cá trồng rau hát nhạc (của) Đen

Photo: Nga Pham
Model: Phương Anh Lê
Location: UP Base Camp