Sống ở thành đô vốn ko quen
Lên núi ngắm trăng thay ánh đèn
Sớm tối quây quần nghe tiếng suối
Nuôi cá trồng rau hát nhạc (của) Đen