Cuối tuần, lên nghỉ ngơi trên Up, hết săn mây, leo thác, ngắm cảnh thì anh khách tham gia trồng cây: “Mỗi năm anh sẽ lên, để coi cây lớn như thế nào? Nhớ chăm sóc nhé”.

Lần này, đúng là vị khách rất giỏi trong việc tạo cảnh quan. Đi qua đi lại, chỗ này nên trồng cây gì để tạo trái cây cho khách, chỗ kia cây gì để tạo trái cho chim về ăn, nơi nào trồng cây gì để tạo bóng mát… Cứ thế câu chuyện về cây chiếm luôn chủ đề chính.

“Mỗi cây trồng xuống, 1 điều tử tế được vun trồng”…